елтехресурс

876 тона излязло от употреба електронно и електрическо оборудване е събрано от „Елтехресурс” АД за 2021 година по договора с Община Русе

Въз основа на сключен договор за сътрудничество от дата 26.08.2019 г. с „Елтехресурс” АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), през 2021 г. от територията на Община Русе са събрани 875 963 кг. ИУЕЕО.

ИУЕЕО се събира от гражданите на всяко 4-то число от месеца въз основа на предварително подадени заявки по оповестени телефони или електронна поща. Мобилни екипи на фирмата-подизпълнител на организацията по оползотворяване събира по домовете оборудването, без заплащане от страна на гражданите.

Количество ИУЕЕО, събрано на територията на Община Русе за периода 2015-2021 г.

ГодинаСъбрано количество ИУЕЕО, кг.
2015215 520,00
2016179 303,96
2017158 504, 00
2018361 372,00
2019509 417,00
2020552 468,22
2021875 963,00
Сподели: