88 проверки на ДИТ – Русе откриха 473 нарушения за месец

През месец февруари са извършени 88 проверки за спазване на трудовото законодателство, като са констатирани 473 нарушения. 342 от тях са по здравословни и безопасни условия на труд, а останалите – по други норми на трудовото законодателство, съобщи днес главният инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев. 139 са принудителните административни мерки за периода. Става дума предимно за задължителни предписания. 28 са съставените АУАН. Две са само исканията през февруари по член 302 и 303 от Кодекса на труда за назначаване на непълнолетни на работа. Те са удовлетворени. Основни акценти в инспекционната дейност и през този месец ще са селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, строителство.

2 са проверени в хотелиерството, а 10 – в ресторантьорството. 57 са нарушенията. 27 са нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд, а останалите са по други норми на трудовото законодателство.

В строителството са извършени 7 проверки, като са установени 39 нарушения, като 35 от тях са по здравословни и безопасни условия на труд.

Установен е човек без трудов договор, за което е съставено постановление по чл. 405а от Кодекса на труда. Друг е допуснат до работа преди да му се предостави копие от уведомлението от НАП за регистрация нан трудов договор. Постановление има за лице без писмен трудов договор, като той е установен да полага труд във фурна.

9 проверки има в селското стопанство. Заявени са 189 броя еднодневни трудови договори, като те са от 10 земеделски производители.

Постъпилите жалби и сигнали за периода са 25, като те се отнасят за забавяне в изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения с работници или служители.

2 са актовете за спиране. Става дума за необезопасен контур на етажна плоча на строеж, а при другия случай – за неосигурена защита при евентуално поражение от ел. ток в предприятие за производство на метални изделия.

Сподели:

Още новини от деня