89 % изпълнение на приходи от местни данъци и такси спрямо годишния план в Русе към 31 октомври

Към 31.10.2013г. изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Русе, възлиза на 18 149 058 лв. или 89 %, спрямо годишния план по бюджета, в това число 3 512 538 лв. задължения от минали години. По видове данъци и такси изпълнението е както следва: Данък върху недвижимите имоти 3 685 202 лв. ( 87.7 % спрямо годишния план по бюджета), данък върху превозните средства 2 923 710 лв. ( 91.4 % спрямо …

Код на новината : *120088.html

    

Сподели: