9 възрастни с увреждания в Гюргево получиха в дар дрехи от Окръжен съвет

9 възрастни с увреждания в Гюргево получиха в дар дрехи от Окръжен съвет

9 възрастни с разлина степен на физически увреждания, за които полага грижа Генерална дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ – Окръг Гюргево получиха в дар дрехи. Те бяха предоставени в съответствие с техните нужди и желания благодарение на Окръжен съвет – Гюргево. Те бяха предоставени от съветника Елена Гроаса.

Сподели: