спасител бчк курс

9 покриха норматива за водни спасители от курса на БЧК – Русе

На 01.09.2019г. в басейна на плувен клуб „Локомотив“ бе проведен изпит по плуване. Той бе част от обучителен курс за воден спасител на плувен басейн, проведен за периода 01.09.2019 г. – 18.09.2019 г. от ОС на БЧК – Русе.

От явилите се 10 кандидат-курсисти, 9 успяха да покрият входящите изпитни нормативите.

Курсът започна на 02.09.2019 г. и завършва с изпит на 18.09.2019 г., я който участва представител на НС на БЧК – г-н П. Андреев. Теоретичната подготовка се проведе в обучителната зала на ОС на БЧК в гр. Русе на ул. „Плиска“ № 2 от г-н Валентин Лилов, а практическата на басейна –  на плувен клуб „Локомотив“ от г-н Александър Тончев. Обучението по първа долекарска помощ бе водено от д-р Руденко Йорданов.

Курсистите преминаха 21 часа теория и 44 часа практика.

От 8 курсиста 7 успяха да покрият всички изпитни нормативи.

Сподели: