община русе

9 са допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник на отдел „Социални дейности“ в Община Русе

9 са допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник на отдел „Социални дейности“ в Община Русе. Това са: Галя Русева, Гергана Алексеева, Деяна Ангелова, Захари Цветелинов, Зейнеп Ахмедова, Милена Александрова, Милена Богомилова, Светлана Веселинова и Симона Милкова. Техните документи са прегледани от комисията с председател зам. – кмета Енчо Енчев, която е преценила да ги допусне. Предстои лицата да получат длъжностната характеристика от отдел „Човешки ресурси“.

Сподели: