9 ще са децата в задължителна предучилищна възраст тази година във филиал „Олга Жекова“

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2019/2020 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово ще бъде 9, от тях 3 деца пътуващи от с. Острица и с. Каран Върбовка. Най-близката детска градина е в гр. Две могили (на разстояние 25 км. от с. Кацелово). От горното е видно, че ако филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово бъде закрит, повече от 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км. по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина, която организира задължително предучилищно образование и има капацитет да приеме допълнителен брой деца в предучилищна възраст т.е. филиала „Олга Жекова” – с. Кацелово отговаря на критериите за защитена детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление No 121 от 23.06.2017 година на Министерски съвет.

Сподели: