Две могили Тимирязев ПГСС Две могили

90 години земеделско образование в Две могили отбелязаха тържествено в ПГСС „К. А. Тимирязев“

Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили тържествено отбеляза  90-годишнината на Земеделското образование в града.

На организираната среща-дискусия участваха кметът на Общината Божидар Борисов, председателя на общинския съвет Христина Ефтимова, председатели на земеделски кооперации и арендатори в региона, общински съветници, инж. Терзиев – КТИ Русе, членове на обществения съвет към училището и училищното настоятелство, бивши учители в гимназията.

Ученици от гимназията представиха моменти от дългогоодишната история на училището и  биографията на патрона му –  Климент Аркадиевич Тимирязев.

Бяха обсъдени предизвикателствата, които стоят пред професионалното образование и земеделието като отрасъл.

Директорът на гимназията зооинж. Светлозар Донев благодари на цялата общност за съпричастността й с дейността и развитието на училището и връчи благодарствени плакети.

Сподели: