93 години от откриването на първия яхт – клуб в Русе

На 22 март 1931 г. в 10,00 часа в градското казино се събират първите членове-учредители на Яхт-клуба в Русе. На 6 юни 1931 г. Първият в страната Яхт-клуб тържествено отбелязва своя клубен празник. Съгласно изработената програма обкичените с цветя и зелена върба лодки се отправят към остров Матей. След обяда, надвечер, се реализира първата обществена проява на клуба – „чай с танци” в салона на градското казино. Политическият живот на балканските държави в периода 1935 – 1936 г. се характеризира със спокойствие и междудържавно сътрудничество. Румъния дава разрешение на спортистите от Яхт-клуба в Русе да посещават новопостроения модерен плаж в близост до Гюргевското пристанище. Всяка година Дунавският военен флот провежда състезания по редица спортни и военни дисциплини. От 1936 г. те са съвместни с Яхт-клуба и продължават до началото на Втората световна война, когато са въведени ограничения в движението на плавателните съдове по река Дунав, изискват се открити листове и разрешения. През 1941-1944 г. германското присъствие в България силно затруднява клубната дейност. Лиманът и русенското пристанище са под немски надзор, а голяма част от клубните членове са мобилизирани във войската. За есента и зимата на 1944 г. клубното помещение е предоставено на разположение на част от съветския военен флот. Това положение се запазва до лятото на 1945 г. През 1946 г. се създава „Народен съюз за спорт и техника”. Яхт-клубът, заедно с членската маса и клубното помещение, се приобщава към него, с което приключва неговата 15- годишна самостоятелна дейност.

/Източник – Държавен архив – Русе/

Сподели: