90 години "Юта" АД

90 години „Юта“ АД

Акционерно дружество „Юта“ – Русе е основано на 15 май 1929 г. Основният капитал на дружеството е 6 000 000 лв., разпределен в 600 акции. Предметът на дейност на „Юта“ АД е производство на ютени, конопени и др. платове и търговия.

Дружеството се ръководи от осемчленен управителен съвет, чийто мандат е тригодишен. Първите акционери са: Досю Недков с 45 акции, Борис Петров – 50 акции, Йосеф Йерохам – 275 акции, Алфред Пинкас – 20 акции, Баберай Бениеш – 50 акции, Леон Финци – 90 акции, Нисим Финци – 60 акции, Мони Пинкас – 5 акции и Иван Недков – 5 акции. Всяка от акциите е с номинал 10 000 лв. Осигурен е терен за фабриката, закупени са машини от Австрия и се внасят първите суровини от Пакистан.

На 8 юли 1929 г. започва изработката на първите конопени и ютени изделия. През 1930 г. дейността на акционерното дружество се разширява, като включва още предачество и друга преработка на юта. От 1931 г. „Юта“ АД е включена в Картела на конопено-ютените фабрики, а над 50% от акциите са изкупени от австрийската фирма „Ханс Юте Текстил“. През 1932 г. капиталът на русенското предприятие е увеличен на 20 000 000 лв.

През 1941 г. „Юта“ разкрива свой клон в София, има бюро и във Виена, в което се следи за техническите новости на сродните индустрии в света.

С акт № 10 от 1946 г. става преминаването на германските имущества в България (сред които и „Юта“ АД) в собственост на Съветския съюз. Дружеството е поставено под ръководството на Управление на съветските имущества в България със седалище в София. По силата на Постановление № 763 на Министерски съвет от 8 септ. 1952 г. Акционерно дружество „Юта“ преминава от съветско предприятие към българско и е на подчинение на Държавно индустриално обединение „Конопена, ленена и копринена индустрия“ – София. От 1953 г. дружеството е преименувано в Държавно индустриално предприятие „Юта“ – Русе.Днес „Юта“ отново е Акционерно дружество и продължава да развива дейността, заложена с неговото основаване

Днес „Юта“ отново е Акционерно дружество и продължава да развива дейността, заложена с неговото основаване

Сподели:

Още новини от деня