ФК "Черно море" победи "Дунав" в Русе

90 000 лв. ще получи ПФК „Дунав“ от Община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Общинският съвет подкрепи след дълги дебати тези вечер предложението от кмета на Община Русе Пенчо Милков за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“.

Това стана след предложение от ПФК „Дунав“ с ЕИК 205642904, представлявано от Симеон Симеонов, за подписване на договор за спонсорство между община Русе и футболния клуб за 2020 год. в Общински съвет Русе беше внесено предложение за съгласие за седмото заседание на Общинския съвет.

Предвид създадената обстановка и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год. извънредно положение, предложението бе оттеглено от дневния ред на заседанието, проведено на 19.03.2020 год.

Предложението бе футболния клуб да промотира  и популяризира Община Русе пред обществеността, бизнеса и пред широката публика на всички предстоящи национални и международни срещи на отбора чрез посочен пакет от ползи. Срещу горното, бе предложено общината да финансира клуба със сумата от 270 000 лв. Изразено е желание за поемане на конкретни задължения, за популяризиране на община Русе като една отговорна институция в медийното пространство по време на всички срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания.

С настоящето предложение, имайки предвид променените обстоятелства, свързани с извънредното положение и въведените противоепидемични мерки, отмяната на планираните национални и международни срещи отново изразяваме своята отговорна позиция за развитието на футбола в град Русе, като предлагаме отбора на ФК Дунав да бъде спонсориран  със сумата от 90 000 лв.

Съгласно § 1, т. 12 от ДР на Закона за физическото възпитание и спорта / обн, в ДВ, бр. 86/18 г., в сила от 18.01.2019 г./  „Спонсорство“ е прякото или непряко финансиране на спортисти, спортни организации и спортни мероприятия, осъществено от физическо или юридическо лице с цел да се съдейства за популяризирането на неговото име, марка или обществен престиж, като размерът на предоставените финансови средства превишава пазарната стойност на получената в замяна рекламна услуга. Разпоредбата на чл. 6, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, определя общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност да се осъществява чрез финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Общинските съветници решиха Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 90 000 лв. с ПФК „Дунав“ за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2020 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез дейностите, описани в Писмо с вх. № 36-173-1/26.02.2020г. на Община Русе.

Средствата следва да се осигурят от резерва на Община Русе.

По темата се изказаха общинските съветници Владо Владов, Евгени Игнатов, Галин Ганчев, д-р Теодора Константинова, Иван Иванов, Елеонора Николова и др.

Сподели:

Още новини от деня