9000 лева ще отдели от новия бюджет за джудото и водомоторния спорт Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле прие следните нормативи за разработване на бюджета на Община Сливо поле за 2020 г.:

  1. Утвърждава численост на персонала за дейност «Спортна база» – 3 бр.
  2. Приема субсидии за организации с нестопанска цел:

            2.1. Спортен клуб по борба и джудо „Дунав” Сл.поле – 4 000 лв. –  за командировки, екипи, горива, нощувки, храна, транспорт, разходи за телефонни разговори, членски внос и картотекиране;

            2.2. Сдружение „Клуб по водомоторен спорт с. Ряхово“- 5 000 лв. – за командировки, горива, храна и медицинско обслужване.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня