918 семейства на първокласници в Русенска област подпомогнати еднократно за първия учебен ден

918 семейства на първокласници в Русенска област подпомогнати еднократно за първия учебен ден

До 15 октомври 2017 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ ще продължи приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 г., съобщи днес Снежана Георгиева – и. д. директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе.
Към 26 септември общо подадените в област Русе заявления са 973 (за община Русе – 693 подадени заявления), общо издадените заповеди за отпускане на помощта са 898 за 918 деца (за община Русе издадени заповеди за отпускане на помощта – 644 бр. за 660 деца). Издадените заповеди за отказ са 23 бр. и са за по-висок доход от определения и 52 бр. заявления са в процес на обработка.
За сравнение можем да посочим, че през предходната година броят на приетите заявления-декларации е бил общо 1243 бр. Отпуснатите еднократни целеви помощи за първокласници са били за 1260 деца. За община Русе са били издадени заповеди за отпускане на помощта за 880 деца. Издадените заповеди за отказ са били 11 и са били за по-висок доход от определения.
Съгласно ППЗСПД, в двумесечен срок от започването на учебната година ще бъдат извършени проверки относно постъпване в училище. Помощта се възстановява, ако до завършване на първи клас детето не е посещавало училище 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Сподели: