919 ученици се обучават в различни спортове в УСШ – Русе

Център за подкрепа за личностното развитие – Ученическа спортна школа – Русе (ЦПЛР – УСШ – Русе) – спортните направления в центъра са разпределени в 16 школи, в коитоучастват 919 ученици. В ЦПЛР – УСШ – Русе са осигурени следните занимания по интереси:

– Волейбол;

– Хандбал;

– Спортно ориентиране;

– Карате;

– Лека атлетика;

– Тенис на маса;

– Вдигане на тежести;

– Спортна стрелба;

– Борба;

– Джудо;

– Бокс;

– Футбол;

– Спортна гимнастика

– Ушу;

– Плуване;

– Бадминтон.

Забележка: Ръководителите на школи изпълняват задължителна преподавателска норма 700 часа, от които 72 часа индивидуална работа. Педагогическия персонал включва един директор  и 18 учители. Непедагогически персонал: счетоводител – 0.5 бр.; ЗАС 1 бр., домакин сграда 0,5 бр. и др.

Подкрепата  се предоставя чрез проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво. Дейността на центъра се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

При осъществяването на учебно – възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационно – педагогическите форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Населено мястоУчебно заведениеБрой деца/ученици по вид спорт от съответното училище
ВолейболХандбалСпортно ориентиранеКаратеЛека атлетикаТенис на масаВдигане на тежестиСпортна стрелбаБорбаДжудоБоксФутболСпортна гимнастикаУшуПлуванеБадминтон
РусеОУ „Никола Обретенов“2432121611
РусеОУ „Васил Априлов“1135
РусеОУ „Тома Кърджиев“52711131
РусеОУ „Ангел Кънчев“11112
РусеОУ „Иван Вазов“6244142118
РусеОУ“Л. Каравелов“1245546
РусеОУ „Отец Паисий“12124171112102
РусеОУ „ Бр. Миладинови“11281
РусеОУ „Ал. Константинов“21
РусеОУ „Хр. Смирненски“1615
МартенОУ „Отец Паисий“14
НиколовоОУ „Св.св.Кирил и Методий“
Ново селоОУ „Г. С. Раковски“
СемерджиевоОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
ТетовоОУ „Отец Паисий“2
ХотанцаНУ „Васил Априлов“2
РусеСУ „Йордан Йовков“162130121292
РусеОУ „Олимпи Панов“14301212
РусеСУ „Христо Ботев“511331551
РусеСУ „Възраждане“328185122317633
РусеСУЕЕ „Св. К.-К. Философ“613766519126
РусеСУПНЕ „Фридрих Шилер“1432218151
РусеСУ „Васил Левски“10223420421824
РусеПМГ „Баба Тонка“41272131
РусеПАГ „ Гео Милев „77
РусеПГСС „Ангел Кънчев“
РусеПГДВА „Йосиф Вондрак“
РусеПЧСУ „Леонардо да Винчи“1411
РусеПГЕЕ „Апостол Арнаудов“25335
РусеПГДВА „Йосиф Вондрак“
РусеПГМТ „Юрий Гагарин“3
РусеПГО „Недка Иван Лазарова“1
РусеПГ по туризъм „Иван Павлов“112112
РусеПГИУ „Елиас Канети“524111
РусеПГРКК242
РусеПГ по транспорт411
РусеПГСАГ „Пеньо Пенев“411
РусеПГПТ „Атанас Ц. Буров“5
РусеНУИ „Проф. В. Стоянов“111511
РусеДГ „Детелина“1
РусеДГ „Чучулига“1
РусеДГ „Слънце“311
РусеДГ „Незабравка“2
РусеДГ „Радост“1
РусеДГ „Русалка“1
РусеДГ „Пинокио“1
РусеЧДГ „Дъга“24

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ЦПЛР – УСШ – Русе все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм. Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците. При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход , екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Наред със задължителния учебно-възпитателен процес, обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ЦПЛР – УСШ – Русе е домакин организатор на редица спортни прояви от националния и общинския спортен календар. Възпитаниците на спортната школа са сред водещите състезатели в училищните и клубни отбори.

Центърът стопанисва и управлява многофункционална спортна зала в СК Ялта, която предоставя прекрасни условия за развитието на ученическия и масов спорт в Община Русе. ЦПЛР – УСШ – Русе използва и 2 помещения в общинска сграда.

сн. Архив

Сподели: