92 години от учредяването на градски тенис клуб към офицерското събрание в Русе

93 години от учредяването на градски тенис клуб към офицерското събрание в Русе

93 години от учредяването на градски тенис клуб към офицерското събрание в Русе. Съществуването на три частни тенис – корта в Русе през 20-те години на XX век, както и малката численост на играещите тенис, показва, че този спорт не е добре познат, а се практикува по-скоро като забавление от едно по-отбрано общество. През 1928 г. русенските младежи Тодор Хрулев и Евгений Димов като студенти във Виена се увличат в играта и започват редовно да тренират тенис на кортовете на Висшето училище за световна търговия. През лятната ваканция на следващата година със съжаление узнават, че в Русе все още няма открит тенис корт. Двамата студенти правят всичко необходимо още първата година в града да има открита публична тенис база. Успяват да убедят домакина на Военния клуб поручик Никола Костов, че в двора на клуба може да се направи подходящо игрище и не след дълго полковник Бораджиев дава разрешение за изграждането му, при условие, че се учреди тенис клуб към Офицерското военно събрание. Градският тенис клуб към Офицерското събрание в Русе е учреден на 7 септември 1930 г. На учредителното събрание се приема неговият устав и временен правилник.

Сподели: