хотел опиум русе

932 хил. лева приходи в местата за настаняване на Русенска област през юли

През юли 2022 г. в страната са функционирали 3 615 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144.0 хил. стаи и 327.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях – с 16.0%. 62 места за настаняване са функционирали в Русенска област през юли, като в тях е имало 2326 легла. 71 644 са реализираните леглоденонощия там, като 17 536 са нощувките в региона. 5 388 от тях се падат на чужди граждани. 10 952 са пренощувалите лица в Русенска област за периода, а 3 924 от тях са чужди граждани.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли
2022 г. е 5 385.2 хил., или с 26.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 3 309.8 хил. нощувки, а българските – 2 075.4 хиляди.

През юли 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.0% от общия брой нощувки на чужди и 38.8% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.7% от нощувките на чужди и 26.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 34.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. се увеличава с 18.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 322.3 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2022 г., са 643.9 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 678.4 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 73.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. е 53.4%, като се увеличава с 4.3 процентни пункта в сравнение с юли 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 68.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 48.0%, и с 1 и 2 звезди – 33.2%.

Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават с 46.7% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 64.5%, така и от български граждани – с 18.4%. 932 хил. лева са приходите в местата за настаняване на Русенска област през юли, като 349 хил. лева от тях са дошли от чужди граждани.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: