КЗК прекрати производството по жалба на „Мигети инженеринг“ срещу решени ена областния управител за ремонта на сградата на ул. „Алеи Възраждане“

Комисията за защита на конкуренцията остави без разглеждане жалба с вх. № ВХР-2434/15.10.2013г. /п.к.14.10.2013 г./, подадена от „МИГЕТИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД срещу Решение № 06-03-16/01.10.2013г. на Областен управител на Област Русе за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни и строително-монтажни работи /СРР/ и /СМР/ за възстановяване на сграда държавна собственост, ул.”Алеи Възраждане” № 2, гр. Русе”…

Код на новината : *120267.html

    

Сподели: