С промени в Кодекса на труда МТСП предлага повишаване на санкциите за недеклариран труд

951 от Русенска област започнаха работа през май

Време за прочитане: 2 мин.

През м. май, след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на постъпилите на работа се увеличи – от 42 среднодневно за седмицата преди 13 май – на 57 среднодневно през периода от 14 май до края на месеца.

Така, общият брой на постъпилите на работа безработни достигна в края на месеца 951, като 93,8% от тях са устроени в реалната икономика. В сравнение с м. април се  отчита увеличение от 111%, който се дължи на постъпилите на работа на първичния пазар. Според статистическите данни на Агенцията по заетостта най-много са постъпилите на работа в сферата на преработващата индустрия-29,4%, хотелиерството и ресторантьорстовото-24,5%, търговията- 13,6%, селското стопанство-4,8% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 59 безработни лица-50 по програми и мерки по ЗНЗ и 9 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово през май е 9826, като спрямо април регистрираните са с 89 лица по-малко.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе  е 9,6%, като остава същото както и през април. На годишна база е налице ръст от 4,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 9,0% през май.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 27,4% /1114 /, следват общините Борово – 25,3% /392/, Ценово –24,5% /436/, Две могили – 18,4% /626/, Бяла – 17,2% /827/, Сливо поле – 13,3% /452/, Иваново –10,6% /305/ и най-ниско в Русе – 7,0% /5674/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-висок дял имат освободените от сферата на преработваща промишленост – 27,7%; търговията-11,7%, здравеопазването и социалните дейности-11,3%, транспорта-4,7%, хотелиерството и строителството- по 4,3% аграрния сектор-3,7% и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май 528, като 82,2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (40,5%), хотелиерството и ресторантьорството (24,2%), търговията (13,8%), държавно управление (6,8%) и др.

Най-търсените професии през месец май са: барман, готвач, сервитьор, р-к кухня, продавач, мебелист, охранител, строителен работник, шивач, работник спомагателни шивашки дейности и др.

Сподели:

Още новини от деня