954 стационарни и нестационарни обекта за търговия, туризъм и услуги вписани за около година по Наредба № 5 на ОбС – Русе

Дейността на отдела „Търговия и наемни отношения” в Община Русе включва категоризиране на туристически обекти, обработка на подадени справки – декларации за заплатен туристически данък, поддържане на Информационни масиви за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, на категоризирани туристически обекти, на обекти за търговска дейност на открито и издаване на разрешения за търговска дейност на открито – в част „Търговия”. Дейността на отдел „…

Код на новината : *120087.html

    

Сподели: