деца ученици първи учебен ден

969 първокласници в Област Русе с помощи за първия учебен ден

В средата на месец октомври, в едномесечен срок от започването на учебната година, в дирекциите „Социално подпомагане“ приключи приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г.

Общо подадените в област Русе заявления са 964 бр. (за община Русе – 696 подадени заявления), общо издадените заповеди за отпускане на помощта са 945 за 969 деца (за община Русе издадени заповеди за отпускане на помощта – 684 за 703 деца). Издадените заповеди за отказ са 19 и са за по-висок доход от определения.

Това съобщи днес директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Милена Влахова.

За сравнение можем да посочим, че през предходната година броят на приетите заявления-декларации е бил общо 1080 бр. (за община Русе – 780 подадени заявления). Отпуснатите еднократни целеви помощи за първокласници са били 1052 за 1076 деца. За община Русе са били издадени 763 заповеди за отпускане на помощта за 783 деца. Издадените заповеди за отказ са били 28 и са били за по-висок доход от определения.

Предвид изискването по ППЗСПД, в двумесечен срок от започването на учебната година да се установи дали децата, за които е отпусната помощта, са постъпили в училище, дирекциите „Социално подпомагане“ са в процес на извършване на проверки. Проверките продължават и през учебната година, тъй като помощта се възстановява, ако до завършване на първи клас детето не е посещавало училище 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

сн. Архив

Сподели: