Фестивал на етническата толерантност „Етническата толерантност – предизвикателството на 21-ви век“ се състоя в Русе днес

Днес, 15.11.2013 г. в гр. Русе в зала „Европа” на Доходно здание се състоя Фестивал на етническата толерантност в рамките на проект „Социализация чрез образователна интеграция”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05-0049, финансиран от ОП РЧР и ЕСФ. Фестивалът беше организиран по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември. В него взеха участие деца и ученици от Детските академии на учебните заведения – партньори: ОУ „П. …

Код на новината : *120303.html

    

Сподели: