ПГСС "Ангел Кънчев" абитуриенти

Над 20 000 лева са одобрени днес за ремонт на южното крило на ПГСС Ангел Кънчев – Русе

Покривът на южното крило на ПГСС Ангел Кънчев – Русе е пострадал при градушка тази есен. По тази причина директорът на учебното заведение сигнализира с докладна записка кмета на Община Русе, като помоли за средства за поправка. Така днес общинските съветници в Русе гласуваха отделянето на 20 633 лева за текущ ремонт.

Прочети

Утвърдиха непълни паралелки в училището в Ново село и ПГДВА – Русе

Общинските съветници в Русе одобриха днес непълни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за тази учебна година в ОУ „Г. С. Раковски“ – Ново село. В първи клас има 6 ученици при норма на пълняемост 16, а в пети – 11 при норма 18. В девети клас специалност „Мебелно производство“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе понастоящем има 14 ученици, […]

Прочети

Регионална фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз – Русе получи под наем общинско помещение

В общинска администрация постъпи заявление от Регионална фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз – Русе (РФК на БФС – Русе), представлявано от Председателя на Управителния съвет Пламен Красимиров Филев, относно предоставяне на помещение под наем за офис без търг или конкурс, при условията на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Съгласно чл. 19, ал. 1 от […]

Прочети
тролейбуси еггед русе

Паричен заем от 130 000 лева получи „Общински транспорт Русе“ АД

Временна финансова помощ ход формата на паричен заем в размер на 130 000 лева получи „Общински транспорт Русе“ АД днес. Общинските съветници в Русе одобриха това да стане при заплащане на годишна лихва в размер на 1.24 % и срок за връщане на 4 години. 57 450 лева от тях ще бъдат насочени към подготовката на подвижния състав за зимата. […]

Прочети

Сдружение „Център Динамика“ ще продължи да ползва под наем общински помещения на ул. „Панайот Хитов“ № 9

Постъпило е заявление от Деана Тодорова Димова-Великова, управител на Сдружение „Център Динамика“, с искане да бъде предоставен под наем за нуждите на сдружението като клуб, самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.108.1.1, с обща площ от 58,03 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива […]

Прочети

Одобриха отдаването под наем на общински бюфети и стоматологични кабинети в Русе

Обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, могат да се отдават под наем за срок до десет години, със заповед на Кмета на общината, след проведен публичен търг, в резултат на решение на Общинския съвет, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската […]

Прочети

2 павилиона за цветя в района на Градските хали ще бъдат отдадени под наем

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети
ученическите игри по хандбал за девойки

Залата за хандбал бе предоставена за управление на УСШ – Русе

Отнето е предоставеното право на управление от Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала […]

Прочети

Офис сграда ще бъде построена след продажбата на общински терен на ул. „Йосиф Хербст“ №30

В Община Русе е постъпило заявление от Ивелина Ивова Александрова-Ангелова с искане за закупуване на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2901 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 740 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно регулационния план на гр. Русе – УПИ II-2302 – […]

Прочети

Организаторките на първите екопротести бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на град Русе”

През септември 2017 г. се навършват 30 години от първите протестни демонстрации в България по време на комунистическия режим. Причината за тях е системното обгазяване от химическия комбинат в гр.Гюргево, който години наред трови въздуха на русенци с хлороводород, тетрахлорметин, епихлорхидрин и редица други компоненти. Сред хората с голям страх се говори за неизяснени смъртни случаи. Мнозина определят тези протестни […]

Прочети

Художникът Пламен Монев бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Русе“

През 2017 година се навършват 60 години от рождението на художника Пламен Монев – талантлив педагог и артист, една от ярките и емблематични фигури в художествения живот на Русе и страната. Напусна ни внезапно през м. януари 2016 г. Роден през 1957 г. в гр. Свищов, Пламен Монев завършва Художествената гимназия в Казанлък, а през 1984 и Националната художествена академия […]

Прочети

Одобриха продажба чрез търг на имот в местността „Дрибак 1,2“

Постъпило е заявление от Атанаска Йорданова Пенева, с което изразява желание да закупи общински недвижим имот №503.2149, намиращ се в местността „Дрибак 1,2“, землището на Николово. За имот №503.2149 с площ 550 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №383/16.03.2000 г. на Кмета на Община Русе е съставен Акт за частна общинска собственост №7156/28.01.2014 г., вписан под №113, […]

Прочети

По искане на русенка ще бъде продаден общински терен на ул. „Йосиф Цанков“ № 76

В Община Русе е постъпило заявление от Лилия Иванова Асенова, с което изразява желание да закупи общински имот, намиращ се на ул. „Йосиф Цанков“ №76, гр. Русе. Имотът, предмет на искането, представлява незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.1823, с площ от 384 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, съгласно КККР на гр. Русе, […]

Прочети

Одобрена е приватизация на общинска сграда на ул. „Николаевска“ № 54

В Община Русе е постъпило заявление за закупуване на самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв., намиращ се на ул. Николаевска №54, гр.Русе. Обектът е частна общинска собственост, АОС №7132/14.01.2014 г., с предмет самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., идентификатор 63427.2.2959.1.2, състоящ се […]

Прочети
Русенският митрополит Наум възглави вечерното богослужение в храм „Всех Святих” по повод празника на Йоан Рилски

Русенският митрополит Наум възглави вечерното богослужение в храм „Всех Святих” по повод празника на Йоан Рилски

На 18 октомври, в навечерието на празника на преп. Йоан Рилски Чудотворец, Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум възглави вечерното богослужение в храм „Всех Святих” в Русе в съслужение с прот. Милен Цветков, председател на храма и дякон Недялко Димитров. На архиерея съслужиха духовници от престолния му град, а на клира пяха свещеници от митрополитския хор „Св. Димитър Басарбовски”.

Прочети
Над 1 млн. лева идват за ново оборудване и мебели в 3 гюргевски училища

Над 1 млн. лева идват за ново оборудване и мебели в 3 гюргевски училища

Кметът на Община Гюргево Николае Барбу подписа в Министерството на регионалното развитие 3 договора за финансиране на 3 учебни заведения, което ще позволи доставката на нови мебели и оборудване за образователни цели. Близо 250 000 лева са отделени за нуждите на националния колеж „Йон Майореску“, над 600 000 лева – за гимназия „Академик Марин Войкулеску“, , 200 000 лева за […]

Прочети

Защитникът на Ботев (Пловдив) Йордан Минев може да пропусне мача с Дунав

Защитникът на Ботев (Пловдив) Йордан Минев пропусна днешната тренировка на тима заради травма. Бранителят, който е най-опитният футболист при жълто-черните, има проблеми с ахилеса. Голяма е вероятността той да пропусне мача срещу Дунав, който е в Русе на 20 октомври. В случай, че отпадне от състава, мястото на Минев сред титулярите ще заеме Лазар Марин. Останалите футболисти на Ботев са […]

Прочети
Регионална библиотека "Любен Каравелов" беше домакин на литературната вечер

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на литературната вечер

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше домакин на литературната вечер, в която гостува един от най-известните педагози в България – Красимира Кацарска. Тя е не само професионален автор на десетки учебници и помагала, но и самобитен, талантлив писател. Поводът за срещата е книгата „Свечеряване” – един харизматичен сборник, лична и дълбоко емоционална изповед на авторката, откровено споделяне със средствата на художественото […]

Прочети
Великият Георги Ачев отпразнува достоен 80-ти рожден ден в обкръжението на най - любимите си и достойни ученици в борбата

Великият Георги Ачев отпразнува достоен 80-ти рожден ден в обкръжението на най – любимите си и достойни ученици в борбата

Ученици и възпитаници на легендарния русенски треньор по свободна борба Георги Ачев отпразнуваха 80-ия му рожден ден. На стилното парти в бар „Рила“ в крайдунавския град присъстваха олимпийският, седемкратен световен и европейски шампион Валентин Йорданов, вицеолимпийският първенец от Барселона Валентин Гецов, световният шампион Рахмат Сукра, медалистът от европейски първенства Валентин Савов, възпитаници на Ачев от русенското спортно училище. Един от […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

Русенец осъден условно за разпространение на порнографски материали с непълнолетни

Наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от 3 години и 2000 лева глоба наложи Районният съд в Русе на М.Й.М. За времето от 08.06.2016г. до 28.02.2017г. включително, в град Русе, в условията на продължавано престъпление , на три пъти , чрез информационна технология – интернет връзка с доставчик „Нетуоркс“ ООД-Русе […]

Прочети
път с дупки шосе асфалт

Разлято гориво при катастрофа затвори участък от пътя Русе – Разград

В 14:53 часа на тел. 112 е постъпил сигнал за ПТП по пътя за Варна. На място веднага са изпратени екипи на Пътна полиция. Служители на РДПБЗН–Русе (един екип от Първа РСПБЗН – Русе и екип от Сектор СОД-Русе) също са изпратени за оказване на техническа помощ на колегите си от ОДМВР–Русе, при ликвидиране на последствията от инцидента. Произшествието е […]

Прочети
риосв русе

Извънредни проверки по сигнали за миризми правиха експерти на РИОСВ – Русе днес

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха днес извънредни обходи и проверки на територията на Западна промишлена зона на Русе. Поводът са множеството сигнали от западните части на града – района на Стоматологията, Централна гара и БРП. Първоначално експертите са обходили района, откъдето са сигналите. Около Централната гара е усетена слаба сладникава миризма, за каквато са сигнализирали гражданите. Извършени са проверки […]

Прочети
Европейският ден за борба с трафика на хора отбелязаха ученици от СУ “Васил Левски” в Русе

Европейският ден за борба с трафика на хора отбелязаха ученици от СУ “Васил Левски” в Русе

В Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, стартира поредната информационна кампания за превенция на трафика на хора, организирана от Сдружение БРТИМ. Това е петата подобна кампания по темата, насочена към ученици и към живеещите в общностите в кв. „Дружба“, Русе и населените места на общините Иваново и Борово. Кампанията е озаглавена „Отвори очи… Подай ръка“ […]

Прочети
магистрала хемус

Изготвят парцеларен план за строителството на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за участъка Русе – Бяла и обходен път на гр. Бяла

Изготвят парцеларен план за строителството на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за участъка Русе – Бяла и обходен път на гр. Бяла. Изработването на проекта за плана на 76-километровата отсечка е възложено на Агенция „Пътна инфраструктура“ със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Съгласно заданието за проектиране ще се засегнат землища на градовете Русе и Мартен […]

Прочети
1469 фалшиви облекла и обувки от известни марки задържаха на Дунав мост 1

1469 фалшиви облекла и обувки от известни марки задържаха на Дунав мост 1

В 6 часа вчера смесен българо – румънски екип от гранични полицаи отклонява за щателна проверка влизащ на територията на ГКПП Гюргево тежкотоварен камион, управляван от румънския гражданин Л. М. В прицепа, управляван от 38 – годишния водач, са открити кашони с общо 1469 облекла и обувки, носещи означенията на известни марки, но фалшиви. Шофьорът обяснил, че не знае за […]

Прочети
"Даровете на есента" се появиха в СУ "Йордан Йовков" - Русе

„Даровете на есента“ се появиха в СУ „Йордан Йовков“ – Русе

Ученици от СУ,,Йордан Йовков“, вдъхновени от багрите и плодородието на есента, оформиха със съдействието на своите учители и родители природен кът ,,Дарове на есента“.

Прочети

С над 53 000 лева ще дофинансират съществуването на още маломерни и слети паралелки в Община Ветово

Общинските съветници във Ветово разрешиха  функционирането на  маломерни паралелки за учебната 2017/2018г. в следните училища, поискали становище на началника на РУО Русе: Съгласно чл. 11, ал. 2 в общообразователни училища, когато броят на учениците в паралелка от първи до дванадесети клас е не по – малко от 10:   СУ “Васил Левски” с ПП – гр. Ветово: 1б клас – […]

Прочети

Общински съвет – Ветово ще проведе изнесено заседание този месец

Общински съвет – Ветово определи 39-то по ред редовно заседание на Общински съвет – Ветово да бъде проведено извън територията на Община Ветово. Д-р Мехмед Хасан Мехмед – Председател на Общински съвет – Ветово организира провеждането на 39-то по ред редовно заседание на Общински съвет – Ветово да бъде проведено извън територията на Община Ветово, като определи мястото, часа и […]

Прочети
Народният представител Искрен Веселинов

Народният представител от 19-и МИР – Русе Искрен Веселинов: Оставането във властта е фетиш за ДПС

ДПС имат фетиш и това е оставането във властта. А Обединени патриоти са преградата това да се случи. Не сме коментирали техния т.нар. ултиматум, защото това не е в дневния ред на обществото. Това коментира пред камерата на „Всяка сутрин“ в директно включване на Канал 3 от парламента народният представител от Обединени патриоти в 19-и мИР – Русе и заместник-председател […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

Прокурори с лекции пред ученици в 12 населени места

24 прокурори от окръжни и от районни прокуратури в зоната на Апелативна прокуратура – Велико Търново ще се включат в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през настоящата учебна година. Прокурори наставници от петте окръжни прокуратури – Велико Търново , Габрово, Ловеч, Плевен и Русе и от още осем райони прокуратури от […]

Прочети
1 1 767 1 768 1 769 1 770 1 771 2 043