Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев проведе днес приемна за граждани

Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев проведе днес приемна за граждани. Той се запозна с поставени проблеми от близо 10 жители на Русе и региона от 10 до 12 часа в централния офис на партията, находящ се в търговски комплекс „Родина“ на ул „Чипровци” № 2. Голяма част от тях потърсиха съдействие от депутата за […]

Прочети

Фотооко: Топли се безплатно

Много от уличните кучета в Русе, както и котките, намират начин да оцелеят при екстремно ниските температури, като просто ползват капаците на шахти на „Топлофикация Русе“, за да се топлят безплатно в студените земни дни.

Прочети
muzei-ruse

Близо 100 000 туристи са посетили Община Русе през 2016 година

Звено „Туризъм и маркетинг” регулярно събира информация за: вид и брой на посетителите в ТИЦ, реализирани нощувки на територията на Община Русе. Регионален исторически музей Русе предоставя при запитване информация за броя на посетителите в отделните обекти. През годината ОП „Русе арт“ чрез туристически информационен център води дневник на посетителите в туристическия център. През изминалата 2016 г. ТИЦ  са посетили […]

Прочети

Предстои приемане на годишна програма за развитие на туризма в Община Русе през 2017-а

Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2017 година, разработена на основание чл. 11 от  Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината. Тя ще бъде приета от общинските съветници на 31 януари. Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в […]

Прочети

Над 105 хил. лева са приходите от туристически данък в Община Русе през 2016 година

Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2016 г. бе в изпълнение приоритетите на стратегията за развитие на туризма на Община Русе до 2020 г. и превръщането на град Русе в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, както и утвърждаването ѝ като туристическа дестинация в национален и международен […]

Прочети

Множество държавни имоти планира да придобие през тази година Община Русе

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 година. Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост. От […]

Прочети

През 2016 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост

Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост води до следните констатации и изводи: 1.През 2016 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на общината. 2.Продължава процесът по актуване на имоти по кадастралната […]

Прочети

През 2016 г. в отдел „Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 1 257 броя молби, заявления и искания на граждани и организации

В архива на отдел „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и […]

Прочети

Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2016 г. са в размер на 418 386,54 лева

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества. Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и […]

Прочети

Над 1.5 млн. лева са постъпили от наеми в Община Русе през 2016 година

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем. Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват   изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс. В Общински съвет – Русе са внесени 33 бр. предложения за управление […]

Прочети
1 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 2 613