Основно училище „Отец Паисий” получи за безвъзмездно ползване общинско помещение в блок „Орфей“

С докладна записка директорът на Основно училище „Отец Паисий” гр. Русе иска предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.20.69 в партера на блока със застроена площ 104,47 кв.м., заедно с 2,009 % ид. части от […]

Прочети

Одобрена е приватизация на общински магазин на ул. „Николаевска“ № 54

С Решение 650/19.10.2017г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., и е открита процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., състоящ се от търговска зала и склад, заемащ югоизточната част от едноетажна масивна сграда с маза с площ […]

Прочети
Монтюпе

РИОСВ-Русе получи от „Монтюпе” предложение с показатели за собствен мониторинг

В изпълнение на инвестиционна програма, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли 2017 г., дружеството внесе в РИОСВ – Русе доклад за предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители. В доклада са включени 14 показателя от групата на органичните […]

Прочети
коц русе

Ученици от русенското средно училище „Фридрих Шилер” ще раздават картички и сладкиши на онкоболни

Ученици от русенското средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” ще раздават картички и сладкиши на онкоболни. Инициативата ще се състои в два поредни петъка – утре, 15.12.2017 г. и 22.12.2017 г. от 11.00 часа. Идеята за гостуването в болничното заведение е на децата и техните преподаватели по повод коледно-новогодишните празници. Утре те ще подарят на пациентите от […]

Прочети
Русенските "Слънца" на Наталия Константинова с награди от международен фестивал и конкурс "Pop Foundation"

Вокално школа „Слънчеви ноти” – доброволен посланник на Българската Коледа с концерт и благотворителен базар в МОЛ Русе

На 1 декември 2017 година стартира новото петнадесето издание на Благотворителната инициатива „Българската Коледа” в помощ на нуждаещи се от лечение български деца. Кампанията се провежда под патронажа на Президента на Републиката неизменно от 2003 година до сега. Своята съпричастност към най-мащабната акция в нашата страна показват децата от вокално студио „Слъневи ноти”, заедно с тяхната ръководителка д-р Наталия Константинова […]

Прочети
траян тотев

Нов общински съветник положи клетва в Русе днес

На мястото на внезапно починалия на 28 ноември 2017 година Валери Матеев в Общинския съвет днес клетва положи председателят на младежката организация към ВМРО-Русе „Велика България“ и регионален координатор на патриотите Траян Тотев. /на снимките днес – съветниците почетоха с минута мълчание паметта на В. Матеев сега/ Това става ясно от Решение №311-МИ на Общинската избирателна комисия, оповестено на 7 […]

Прочети

Александър Георгиев сменя Светлин Абаджиев в „Общински транспорт Русе 1“

Във връзка с писмо от Светлин Веселинов Абаджиев за подаване на оставка считано от 10.01.2018 г. като член на съвета на директорите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД, ЕИК 200635998, и „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, ЕИК 117690845, в Община Русе постъпи покана за свикване на общо събрание на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, както и предложение до едноличния собственик на капитала […]

Прочети
плаващ басейн

„Порт Пристис“ ООД е определен за концесионер на пристанището за обществен транспорт „Пристис“

„Порт Пристис“ ООД е определен за концесионер на пристанището за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– обект – публична общинска собственост. На 8 септември тази година е проведено заседанието на комисията, по време на което е отворена единствената постъпила оферта. На 17 октомври са отворени предложението и обвързващото предложение на допуснатия участник. Проверка е установила, че те са разработени и […]

Прочети
община русе

Приет е актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

С решение на Общински съвет – Русе №601, по Протокол №24/20.07.2017 г. е одобрена Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. (ОПР) и е дадено съгласие да бъде изготвен Актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. Съгласно направените в междинната оценка изводи и препоръки […]

Прочети
Община Русе

Кметът на Община Русе запозна общинските съветници с изпълненото през първата половина на втория си мандат

На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на Общината представя ежегодно пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат, която е пряко обвързана с Общинския план за развитие на Община Русе. „На 9 ноември 2015 г. встъпих официално в длъжност кмет на Община […]

Прочети
1 2 739 2 740 2 741 2 742 2 743 3 734