Cдружение „РусчукБГ“ представи своя проект „Градските часовници: Библиотеката (историческо изследване)“

Cдружение „РусчукБГ“ представи своя проект „Градските часовници: Библиотеката (историческо изследване)“

На 21 октомври  сдружение „РусчукБГ“ представи своя проект „Градските часовници: Библиотеката (историческо изследване)“, финансиран по Програма „Култура“ 2021. Събитието премина онлайн във фейсбук страниците на библиотеката и сдружението, поради влошената епидемична обстановка.

Йовчо Стоянов, Александър Първанов и Толя Чорбаджиева разказаха какво е предизвикало интереса им към градските часовници, как е протекло проучването и какво предстои по проекта. Бяха показани първите брошура и книжка за часовника на библиотеката, които ще бъдат полезни за всички русенци, туристи и гости на града с хубавине си илюстрации, информацията за създателите на Русенската търговско-индустриална камара и нейния уникален часовник, който и днес е емблема на регионалната библиотека.

С този проект сдружение „РусчукБГ“ е предложил да се направи проучване за историята на часовника в сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, тъй като обектът е в завършен вид и достъпен за целевите групи. Сградата е емблематична, свързана с важни за града и региона личности. Такова проучване до момента не е правено и няма информация за предхождащи събития. Допълването на тази част от историята ще допринесе за предизвикване на интереса и засилване на съпричастността на гражданите, особено на младите, към наследството и бъдещето на Русе. Сдружение „РусчукБГ“ намира за своя мисия показването на вдъхновяващи събития от историята, като пример за подражание и предмет на основателна гордост, да възвръща заслуженото място на града в национален мащаб.

Градските часовници са емблема на историческото развитие на града и неразривна романтична част от градския бит. Те са както видими, така също и магични носители на послания от една твърде славна история на нашия град.

Проектът се основава на богатия опит и знания на членовете, сътрудниците и съмишлениците на сдружение „РусчукБГ“.

Сподели: