Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса се завърна за трети пореден път в града ни

Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса се завърна за трети пореден път в града ни

Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса се завърна за трети пореден път, за да представи дигиталните иновации и стратегиите за успешен бизнес.

Програмата на събитието очерта дигиталното бъдеще на бизнеса в региона и заложи стъпките за изграждане на успешна дигитална маркетингова стратегия през 2024 година. Конференцията представи водещи лектори – практици със значителен опит, като сред тях са и ръководители на успешни дружества в Русенския регион.

Днес то бе открито от заместник – кмета на Община Русе Димитър Недев и Преслав Бобев, управляващ партньор, IMG CONNECT. Г-н Бобев е модератор и на първата панелна дискусия: Дигиталното бъдеще на бизнеса в региона. В нея участват: Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална камара, Уве Кьолер, генерален мениджър на Husqvarna Construction Tools, Траян Георгиев, финансов мениджър и прокурист в „Бадер България“ КД, Светослав Василев, управител на Сивико ООД, Велислав Войков, ръководител на отдел в SL Industries.

В хода на първата дискусия те коментираха общите проблеми с намирането и задържането на кадрите, приложението на дигиталните технологии в производството, нагласата на работниците и служителите да се учат и усъвършенстват с усвояването на нови цифрови технологии, както и подготовката на младите за бъдещето в професионален план. Акцент бе поставен върху дуалното обучение в професионалните гимназии и съвместната работа с Русенския и други университети. Част от участниците в събитието отговориха и на въпроса за това какви нагласи и как да избират своята бъдеща реализация на пазара на труда могат да имат учениците днес.

Digital4Ruse е част от мащабния проект Digital4Bulgaria, който тази година ще се проведе в 8 от големите градове в страната. Мисията на проекта е да създаде условия за споделяне на експертни знания, да подобри условията за правене на бизнес и да донесе стойност на бизнеса и обществото.

Сподели: