риосв русе сграда

Eкспертите на РИОСВ-Русе провериха 207 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  239 проверки на 207 обекта през август. От тях 100 са по плана за контролна дейност, а 139 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Акцент в работата през август е контролът по постъпили сигнали, изпълнение на дадени предписания по Закона за управление на отпадъците, чистота на населените места и съхранение/третиране на опасни отпадъци на контролираната територия.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната и специализираната нормативна уредба са съставени 13 акта. Директорът на РИОСВ-Русе е издал 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 15 000 лв., а по еднократни и текущи санкции – 7 028,40 лв. От Национална агенция по приходите през август са събрани 7300 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 1715,20 лв. Най –голяма сума е получила Община Разград – 1660,80 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през август е пубилкуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:  

http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Сподели:

Още новини от деня