GE-STEAM е поредният нов проект в ПЧСУ «Леонардо да Винчи»

GE-STEAM е поредният нов проект в ПЧСУ «Леонардо да Винчи»

Днес в ПЧСУ «Леонардо да Винчи» се състоя първата работна среща по проект GE-STEAM: Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics или „ Равенство между половете в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“ по програма Еразъм+.

Тя бе посветена на учредяването на подкрепящ борд по проекта, в който участие вземат изявени в  STEAM областта професионалисти – университетски преподаватели, дами от Сороптимист Клуб Русе, банкери, инженери, дизайнери. 

Целта на проекта е да допринесе за увеличаване на възможностите за намаляване на стереотипите, чрез разработване на серия от иновативни и интерактивни материали, чрез промяна в практическите умения и социалните норми, свързани с нагласите и стереотипите, особено в STEAM областта.

Проектът ще бъде насочен към професионални образователни специалисти; ръководни кадри в образованието, директори на училища, представители на регионални/национални и европейски органи, вземащи решения, както и жени със STEAM кариера и към деца от 5 до 12-годишна възраст, които са краен бенефициент на резултатите от проекта.

Координатор на проекта е Casa Corpului Didactic Mures от Румъния, а останалите партньори са от Румъния, Испания и Ирландия. Представител на България в този консорциум е Първо частно училище „Леонардо да Винчи“.

Подробности по темата ще се публикуват периодично в сайта на училището www.psleonardo.com

Сподели: