Туристически гид | Ruse Tourist Guide

елиас канети снимка
Elias Canetti, Nobel Prize for Literature, 1981, born in Ruse

„Alles was ich später erlebt habe, war in Rustschuk schon einmal geschehen“

за русе За Русе | About Ruse | Über Ruse

Русе е най-големият български град на река Дунав. Разположен е на североизточната граница на България, на 320 км. от столицата София и 60 км. от столицата на Румъния Букурещ. Важен икономически, транспортен, културен и образователен център в страната.

карта област Русе

Русе е възникнал като римско гранично укрепление под името Sexaginta Prista (II в. пр.н.е.). Градът се процъфтява от средата на XIX век, благодарение на пристанището и изграждането на първата железопътна линия в страната, свързваща го с Черно море, а оттам и с Цариград.

Русе е известен като град на иновациите, с аристократичен и романтичен дух. Той често е наричан  „Малката Виена“ на България заради многобройните сгради – паметници на културата, в чиято архитектура са вплетени стиловете като необарок, неокласицизъм и сецесион. Символи на града са Доходното здание и Паметникът на свободата. Архитектурният ансамбъл в централната градска част е уникален за България.

Русе е родното място на Нобеловия лауреат за литература – Елиас Канети.

Повече за Русе можете да прочетете тук

драматичен театър русе

Ruse is the most populated town on the Bulgarian bank of the river Danube. It is located in Northeastern part of the country, on the border with Romania, at 320 km. (200 miles) away from the capital city of Sofia, and 60 km. (37 miles) from the Romanian capital Bucharest. Ruse is an important economic, transport, cultural & education hub of Bulgaria.

Ruse has emerged as a Roman border settlement under the name of Sexaginta Prista in II B.C. The town has flourished since mid 19 century thanks to its commercial river port and the construction of  the first railway line to the Black sea port of Varna, and Istanbul respectively.

Ruse has won the fame of an innovative, aristocratic and romantic town. It is been often referred by locals as „Little Vienna“ relating to the numerous buildings of historic importance, incorporating architectural styles like Neobaroque, Neoclassicism & Secession. Town’s landmarks include the Dohodno zdanie and the Statue of Liberty, both located on the main square. The architectual ensemble on city’s main street is unique for Bulgaria.

Ruse is the birthplace of the Nobel  prize winner for literature in 1981 – Elias Canetti.

Get to know more about Ruse

Ruse ist die bevölkerungsreichste Stadt am bulgarischen Ufer der Donau. Es liegt im nordöstlichen Teil des Landes, an der Grenze zu Rumänien, bei 320 km. (200 Meilen) entfernt von der Hauptstadt von Sofia und 60 km. (37 Meilen) von der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Ruse ist ein wichtiger Wirtschafts-, Transport-, Kultur- und Bildungszentrum in Bulgarien.

Ruse hat sich als römische Grenzsiedlung unter dem Namen Sexaginta Prista in II B.C. Die Stadt ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts dank ihrer kommerziellen Flusshafen und der Bau der ersten Eisenbahnlinie zum Schwarzmeerhafen von Varna und Istanbul bevölkert.

Ruse hat den Ruhm einer innovativen, aristokratischen und romantischen Stadt gewonnen. Es wird oft von Einheimischen als „Kleine Wien“ in Bezug auf die zahlreichen Gebäude von historischer Bedeutung, mit architektonischen Stilen wie Neobaroque, Neoclassicism & Secession. Die Wahrzeichen der Stadt sind die Dohodno zdanie und die Freiheitsstatue, beide auf dem Hauptplatz. Das architektonische Ensemble an der Hauptstraße der Stadt ist für Bulgarien einzigartig.
статуя на свободата в русе 300
Ruse ist der Geburtsort des Nobelpreisträgers für Literatur 1981 – Elias Canetti.

Erfahren Sie mehr über Ruse

Photos: Drama Theatre Ruse (above), Statue of Liberty (right)

как да стигна до Как да стигна до …? | How to get to …?

Самолет – най-близкото международно летище до Русе е „Хенри Коанда“ в Букурещ. До него се стига както с такси, така и с редовна микробусна линия. Българските летища във Варна и София са също лесно достъпни, като връзките с Русе се обслужват от влак, автобус и такси.

мотриса CFR на гара Русе

Влак – Русе е първата железопътна гара в България. През Дунав мост 1 край Русе минава международната връзка на България с румънската столица Букурещ, като международния влак обслужва линиите Букурещ – София, Букурещ – Русе, Букурещ – Истанбул, Букурещ – Солун (през София).

АвтобусАвтобусни линии обслужват линиите между Русе и София, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Букурещ, Истанбул, Бурса, Атина, няколко линии за Западна Европа.

Русе се обслужва от вътрешно градски автобусни и тролейбусни линии. Цената на билета е 1 лев и позволяват само едно пътуване, без прикачване. Билетите са както електронни, така и на хартия и се закупуват от устройства, разположени по спирките, както и от шофьорите в превозните средства. Заплащането е в брой и с банкова карта.

Всички населени места и туристически обекти в област Русе могат да бъдат достигнати и с автобус.

Лек автомобил – най-удобен и бърз начин да посетите Русе и околностите. В централната част на града е трудно да се намери място за паркиране. Действат зони за платено паркиране, като те са изрично обозначени. Таксата за един час престой е 1 лев и се заплаща на място, на работник, обслужващ паркинга, както и със СМС.

Край някои от туристическите обекти в областта паркирането също се заплаща, като сумите са символични.

Велосипед – в Русе има изградена мрежа от 14 километра велоалеи, която постоянно се разширява. Из областта, придвижването с велосипед става по третокласната и четвъртокласна пътна мрежа. Задължително е ползването на каска и светлоотразителна жилетка извън града. Пълна карта на веломаршрутите, можете да намерите тук.

Пешеходен туризъм и скално катерене – подходящ за целта е каньона на Природен парк „Русенски Лом“. Край Басарбово и Табачка и възможност за скално катерене.

русенски лом разходка

By air – the closest international airport to Ruse is „Henry Coanda“ in Bucharest. Get there by taxi or pick a regular bus shuttle to/from Ruse. The bulgarian international aiports of Sofia and Varna are also relatively close to Ruse, with a regular bus, train and taxi connections.

By train – Ruse is a home of the first train station in Bulgaria. The proximity of the Danube river Friendship bridge provides an easy access to Bucharest, Budapest, Vienna and Prague. A regular train connection between Bucharest and Istanbul / Thessaloniki in Greece also links Ruse to those megapolises.

By bus – regular bus connections exist between Ruse and Sofia, Varna, Burgas, Veliko Tarnovo, Pleven, Bucharest, Istanbul, Bursa, Athens, and many European cities.

Ruse’s public transport consists of buses and trolleybuses. The tickets price as of 2017 is 1 lev (0.50 EUR) and allows only one ride, without transfer. Tickets are both electronic (plastic cards) and on paper. Ticket vending machines are available on the main bus stops and payment can be both cash and with a bank card. Tickets can also be purchased from the bus driver.

All villages are accessable by regional bus lines, leaving from the Bus station South (next to the Railway station) and Bus station East (next to Razpredelitelna railway station).

биомет автобуси

By car – the most confortable and quickest way to visit Ruse and the surroundings. In the central part of town is difficult to find parking. Some streets allow only paid parking at the price of 1 lev per hour (0.50 EUR). Payment is either in cash to the parking person or with an SMS to a designated phone number on the traffic signs.

Some tourist attractions offer paid parking lots. In general, the parking is free.

By bicycle – Ruse has an extensive network of newly built bike lanes, which consists of 14 kilometers. In the region, cycling is recommended along local roads. It is a good idea to always wear a helmet and a reflective jacket. A full map of the biking lanes – click here.

Tracking & Rock Climbing – Rusenski Lom Canyon is the perfect place to practise tracking. Camping is allowed at some places of the Natural Park. Rock climbing is offered near Basarbovo village and near Orlova chuka cave.

алпинист стена

 

Mit dem Flugzeug – der nächste internationale Flughafen nach Ruse ist „Henry Coanda“ in Bukarest. Fahren Sie mit dem Taxi dorthin oder nehmen Sie einen regelmäßigen Bus-Shuttle nach / von Ruse. Die bulgarischen internationalen Aachen von Sofia und Varna sind auch relativ nah an Ruse, mit einem regelmäßigen Bus, Zug und Taxi Verbindungen.

Mit dem Bahn – Ruse ist eine Heimat des ersten Bahnhofs in Bulgarien. Die Nähe der Donau-Freundschaftsbrücke bietet einen einfachen Zugang zu Bukarest, Budapest, Wien und Prag. Eine regelmäßige Zugverbindung zwischen Bukarest und Istanbul / Thessaloniki in Griechenland verbindet auch Ruse mit diesen Megapolen.

Mit dem Bus – regelmäßige Busverbindungen zwischen Ruse und Sofia, Varna, Burgas, Veliko Tarnovo, Pleven, Bukarest, Istanbul, Bursa, Athen und vielen europäischen Städten.

Die öffentlichen Verkehrsmittel von Ruse bestehen aus Bussen und Trolleybusse. Der Eintrittspreis ab 2017 beträgt 1 Lev (0,50 EUR) und erlaubt nur eine Fahrt ohne Transfer. Tickets sind sowohl elektronische (Plastikkarten) als auch auf Papier. Fahrkartenautomaten sind auf den Bushaltestellen verfügbar und die Bezahlung kann sowohl bar als auch mit einer Bankkarte erfolgen. Fahrkarten können auch vom Busfahrer gekauft werden.

Alle Dörfer sind mit den Buslinien erreichbar, vom Busbahnhof Süd (neben dem Bahnhof) und dem Busbahnhof Ost (neben dem Bahnhof Razpredelitelna).

Mit dem Auto – der bequemste und schnellste Weg, um Ruse und die Umgebung zu besuchen. Im zentralen Teil der Stadt ist schwer zu parken. Einige Straßen erlauben nur kostenpflichtige Parkplätze zum Preis von 1 Lev pro Stunde (0,50 EUR). Die Bezahlung erfolgt entweder in bar an die Parkperson oder mit einer SMS an eine angegebene Telefonnummer an den Verkehrszeichen.

Einige Touristenattraktionen bieten kostenpflichtige Parkplätze. Im Allgemeinen ist der Parkplatz kostenlos.

Mit dem Fahrrad – Ruse verfügt über ein umfangreiches Netz von neu gebauten Radwegen, das aus 14 Kilometern besteht. In der Region wird Radfahren auf den örtlichen Straßen empfohlen. Es ist eine gute Idee, immer einen Helm und eine reflektierende Jacke zu tragen. Eine vollständige Karte der Radwege – hier klicken.

велосипеди русенски лом

Tracking & Rock Climbing – Rusenski Lom Canyon ist der perfekte Ort, um Tracking zu üben. Camping ist an einigen Orten des Naturparks erlaubt. Klettern wird in der Nähe von Basarbovo Dorf und in der Nähe von Orlova Chuka Höhle angeboten.

какво интересно да разгледам Какво интересно мога да разгледам? | What to see in Ruse and around?

Забележителности

Музеи

График на безплатните посещения

боровско съкровище

Културни и образователни институти

Places of interest

 • City center, including Svoboda square, Dohodno zdanie, Liberty monument, Alexandrovska street, Alexander Batemberg square
 • Rock monastery „St. Dimitar Basarbovski“, Basarbovo village

басарбовски манастир

 

 • Ivanovo rock monasteries, a UNESCO World Heritage site, Ivanovo village
 • Medieval town of Cherven
 • Orlova chuka cave, near Dve mogili
 • Rusenski Lom river canyon

поломието край ивановските скални църкви

Museums

 • Regional history museum
 • Ecomuseum with aquarium
 • 19th century home museum
 • Museum of transportation
 • Sexaginta Prista Roman settlement

Culture & Education

 • State opera Ruse
 • „Sava Ognyanov“ drama theatre
 • State puppet theatre
 • Regional library „Lyuben Karavelov“
 • „Angel Kanchev“ University of Ruse
ивановски скални църкви

Sehenswürdigkeiten

 • Stadtzentrum, einschließlich Svoboda Platz, Dohodno zdanie, Liberty Denkmal, Alexandrovska Straße, Alexander Batemberg Platz
 • Kloster „St. Dimitar Basarbovski“, Basarbovo Dorf
 • Ivanovo-Felsenklöster, ein UNESCO-Weltkulturerbe, Ivanovo-Dorf
 • Mittelalterliche Stadt Cherven
 • Orlova Chuka Höhle, in der Nähe von Dve mogili
 • Rusenski Lom Flussschlucht

Museen

 • Regionalgeschichte Museum
 • Ecomuseum mit Aquarium
 • 19. Jahrhundert Heimatmuseum
 • Verkehrsmittel
 • Sexaginta Prista Römische Siedlung

Kultur & Bildung

 • Staatsoper Ruse
 • „Sava Ognyanov“ Dramatheater
 • Staatliches Puppentheater
 • Regionalbibliothek „Lyuben Karavelov“
 • „Angel Kanchev“ Universität von Ruse

къде да отседна Къде да отседна? А да хапна? | Where to stay? And to eat?

Хотели и Хостели

Линк към профили | в Booking.com

Ресторанти / Механи
Барове и дискотеки
Hotels & Hostels

Booking.com

Restaurants / Taverns
Bars & discoteques
Hotels und Pensionen

Booking.com

Restaurants / Gaststätten
Bars und Diskotheken

Карта | Map

помощ Помощ / Местен гид | Need assistance? / Local guide

ruse_summer_tour_logo

Искате да станете доброволец? Пишете ни и ще ви включим тук като местен гид.

Сподели: