монтюпе русе предприятия завод 1

Linamar с отворено писмо до кмета на Община Русе

Уважаеми г-н Милков,

Благодаря Ви, че дойдохте на среща този месец и споделихте притесненията Ви, свързани с управлението и защитата на околната среда в община Русе и околността. Оценявам прямотата Ви и разясненията, които направихте в публичното Ви изявление на 31-ви август 2020 г. Споделяме ангажираността Ви към стриктното съответствие и необходимост от цялостно и строго проследяване за спазването на стандартите по околна среда.

От думите Ви разбираме, че Общината е предприела някои изключителни стъпки, за да осигури спазването на необходимите гранични стойности от нашия завод. Въпреки че имате правомощията да назначите 24-часова охрана и камери, които да наблюдават завода ни, вярваме, че тези мерки не са необходими и са безполезни. Линамар е утвърдил се и развиващ се член на общността в Русе от 12 години. Както знаете, ние сме един от най-големите работодатели в района и значително подпомагаме местната болница, състезаващия се волейболен отбор и други благотворителни инициативи. Ще продължим да го правим и в бъдеще, тъй като заводът ни в Русе стана едно от ключовите производства на Линамар и критичен доставчик на някои от най-големите автомобилни производители в Европа и извън нея. Гледаме на Русе като на привлекателно място за бизнес инвестиции и се надяваме да продължим да работим с Кабинета Ви и да промотираме региона за бъдещи инвестиции от наши клиенти от автомобилостроенето и индустрията.

Уважаваме притесненията Ви и бих искал отново да подчертая значителните усилия на Линамар да засили програмата си за опазване на околната среда през последните 3 години.  В допълнение на всички инвестиции до момента, тя включва и инвестиция от над 5 млн. Евро. Това е ангажимент, който се подкрепя изцяло от висшия ни мениджмънт и е тема, която редовно се обсъжда от нашия Борд на директорите. Те са задължени да се отчитат по отношение на околната среда и са отговорни пред Канадското законодателство и в частност Закона за ценните книжа. Накратко, ангажираността ни към защитата на околната среда в района на Русе идва от най-високо ниво на управление на компанията.

В публичното Ви обръщение повдигате две точки, които вярвам, че трябва да бъдат разяснени:

  1. Вие вярвате, че покривните люкове и прозорците се отварят през нощта, за да излизат емисиите от завода.
  2. Вие вярвате, че изключваме филтриращите ни системи през нощта.

Нека да Ви уверя, че не сме предприели никакви преднамерени мерки за нарушаване на съществуващите закони за защита на околната среда и специално проверихме казаното, за да се уверим, че не сме предизвикали неволно някакво нерегламентирано проветряване или изпускане на емисии от завода ни.

Всички наши покривни люкове са затворени и занитени и са достъпни единствено от покрива. Достъпът до покрива ни е забранен. Технически погледнато, не е възможно да не се изпускат емисиите от производствения ни процес през деня, а да се изпускат през нощта.

С уважение към притесненията Ви за филтриращата ни система, отново, мислим, че този коментар се нуждае от разясняване. Биофилтриращата ни система работи денонощно и всяко прекъсване на работата й се докладва на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Непрекъснатата ни мониторингова система може да отчете и най-слабите промени в нивата на замърсяващите елементи, а резултатите от тази система се публикуват на уебсайта на РИОСВ, който е публично достъпен. Инвестициите, които сме направили в тази област са в най-модерни технологии и сме сигурни, че няма нерегламентирано изпускане на замърсяващи емисии от завода ни.

Непрекъснато работим за осигуряване на добра работна среда за служителите ни и за града. Разбираме, че притесненията Ви са в интерес на Общината и в защита на гражданите.  Много от тези граждани са наши служители и ние с радост ще работим в сътрудничество с Вашия Кабинет за определяне на истинския източник на каквито и да било емисии.  

Вярвам, че можем да работим заедно по конструктивен начин, за да продължим да растем и да сме от полза за общността на Русе.

Лорето Айбанез

Управител

Линамар Русе

Сподели:

Още новини от деня