Oт 15 ноември учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет организира курсове по китайски език

Oт 15 ноември учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет организира курсове по китайски език

Oт 15 ноември учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет организира курсове по китайски език за ученици и граждани. Освен езика, участниците в него ще се запознаят с богатството на китайската култура. Според нивото на владеене на езика, обучаемите ще имат възможност да се включат и в подготвителни курсове за шестте нива за сертификата HSK, който дава възможност за работа в китайски компании. За записване в курса е необходимо да се изпрати имейл на д-р Христина Соколова – hsokolova@uni-ruse.bg.

Сподели: