RuseInfo пожелава на всички жители на осемте общини на Русенска област здраве и благополучие

RuseInfo пожелава на всички жители на осемте общини на Русенска област здраве и благополучие

RuseInfo пожелава на всички жители на осемте общини на Русенска област здраве и благополучие! Нека 2021-а донесе промяна в мисленето на всеки един гражданин, в резултата на което и със съвместна работа ще се променят условията за живот в региона.

Понастоящем ситуацията не е особено добра, особено в демографски план. Русенска област изпрати отминалата година с намаляващ брой на жителите /Вече близо 212 хил. души. Относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 24 %. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок от средния за страната. Над трудоспособна възраст са над 27 %. Под трудоспособна възраст са два пъти по – малко лица. Новородените от 1 януари до 31 декември 2020 година в АГ – комплекса на УМБАЛ „Канев“ са 1133 или по – малко от 2019 година/ и сериозни поражения в икономически план в резултат от пандемията от коронавирус. По официални данни, само за 10 месеца от разпространението на коронавируса у нас, от картата на региона е „заличено“ село с населението на Каран Върбовка. Отново по официални данни, един на всеки 29 жители от региона е прекарал в по – тежка или по – лека форма заболяването. Преките и косвените вреди за икономиката на областта тепърва ще се оценяват, но вероятно възлизат на десетки милиони лева.

Сподели: