Утре ще се извърши дезакаризация на зелени площи срещу бълхи и кърлежи в Смирненски

STEM център ще има скоро в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – Смирненски

STEM център ще има скоро в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – Смирненски. Това ще стане по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“. Изграждането му ще струва малко над 40 хил. лева с ДДС. Обектът ще е разположен на третия етаж на четириетажния корпус на сградата на ОУ ,,Петко Р. Славейков“ – с. Смирненски, намираща се в УПИ I-352, кв. 74 по кадастралния и регулационен план на с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ № 11. Сградата на ОУ ,,П. Р. Славейков“ – с. Смирненски е общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 3/86 от 1997 г.

/снимка – архив/

Сподели: