ректор Белоев ръководство 2

Tрета среща на партньорите по Евроазийския проект „Mодернизиране на висшето образование в страните от Централна Aзия чрез новите образователни технологии“

Време за прочитане: < 1 мин.

От 2 до 6 декември, в столицата на Узбекистан – Ташкент, в Ташкентския държавен икономически университет ще се проведе третата среща на партньорите по Евроазийския проект „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ ЧРЕЗ НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“. Над 60 преподаватели от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Италия, Португалия, Люксембург и България ще се съберат, за да отчетат направеното и да набележат плана за по-нататъшната работа.

Както отбеляза Ректорът на Русенския университет, Чл.-кор. Христо Белоев, това е шестият поред мащабен проект от типа тематична мрежа, който университетът инициира и координира, но е първият, който още в края на първата от трите години има конкретни резултати:

15-те университета-партньори от Централна Азия са приели концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, която е одобрена от съответните образователни министерства, издадена е на съответния национален език, на руски и английски и предстои да бъде изпратена на всички университети в тези страни, които са близо 350.

Във всеки университет се оборудват центрове по иновационни образователни технологии по модела на русенския, от които се очаква да станат двигател на дигиталната трансформация на образованието в Централна Азия.

Обзавеждат се лекционни зали с интерактивни презентационни системи, които ще позволят лекциите да станат по информативни и атрактивни за студентите от дигиталното поколение.

На базата на платформата за електронно обучение на Русенския университет е създадена виртуална библиотека, съдържаща учебна програма по иновационни образователни технологии, ръководство по ИОТ, презентации и видео-лекции по основните теми на програмата. Тази библиотека ще бъде използвана за обучението на 800 преподаватели от университетите-партньори по образователни иновации, което е планирано за 2020 г.

Сподели:

Още новини от деня