VII-ми фолклорен събор "Обичаите по нашенски - среща с миналото на придунавския регион" ще се състои на 31 август в Новград

VII-ми фолклорен събор „Обичаите по нашенски – среща с миналото на придунавския регион“ ще се състои на 31 август в Новград

VII-ми фолклорен събор „Обичаите по нашенски – среща с миналото на придунавския регион“ ще се състои на 31 август. Откриването на събора ще стане в 10:00 часа. За участие в събора, НЧ „Христо Ботев – 1927“ кани танцови състави, школи за народни танци и хора, певчески групи, детски, младежки и възрастни колективи от региона и страната.

В програмата на събора могат да се включат:
Групи, представящи народни традиции и обичаи;
Танцови състави;
Клубове за народни танци и хора;
Певчески групи и индивидуални изпълнители;
Съборът дава възможност на участниците да се включат и в конкурса за автентични български ястия.

I. Регламент за участие

1. Представяне на обичаи.
2. Танцови състави.
3. Певчески групи с изпълнение на песни, свързани с определен обичай.
4. Всички участници в събора получават грамоти и плакети.
5. Съборът няма конкурсен характер.
6. Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците или организациите, представящи ги за участие.
7. Организаторите си запазват правото, съобразно подадените заявки да извършват промени в програмата на събора. В рамките на посочения регламент ще се възпроизвеждат традиции, обреди и обичаи, характеризиращи бита и културата на населението от Придунавския регион и други райони на България.


НЧ „Христо Ботев – 1927“ работи в партньорство с Кметство Новград, Община Ценово, читалища, пенсионерски клубове, училищата, детски градини от Община Ценово, както и доброволци от местното население.


Главна цел на фолклорния събор „Обичаите по нашенски – Среща с миналото на Придунавския регион“ е опазване на нематериалното културно наследство, издирване и съхранение на забравени традиции, обреди и обичаи и насърчаване любовта към любителското народно творчество.

Сред съпътстващите събития е конкурс за автентични български ястия от миналото. Всеки участник има право да представя ястия от своя край, която може да е празнична или свързана с даден „обичай“, участниците сами осигуряват софрите, на които да представят своите изделия. Всички участници трябва да имат табелка с вида на софрата и на ястията.


Заявтки се приемат на адрес:
п.к. 7133 с. Новград
ул. „Възраждане“ № 34
НЧ „Христо Ботев – 1927“ или на
е-mail: [email protected]


до 26.08.2024 г.


Телефони за контакти:
0878 122 956/ 0877321676
Филис Мехмедова – Секретар на НЧ „ Христо Ботев -1927”.

Сподели: