XIV русенска педиатрична конференция „Горещи точки в Педиатрията“ ще се проведе на 9 и 10 ноември

XIV русенска педиатрична конференция „Горещи точки в Педиатрията“ ще се проведе на 9 и 10 ноември

XIV русенска педиатрична конференция „Горещи точки в Педиатрията“ ще се проведе на 9 и 10 ноември в Гранд хотел Рига. Домакин на събитието е доц. Свилен Досев – лекар в отделение Педиатрия на УМБАЛ „Канев“ АД, като в Русе идват проф. Пенка Переновска – национален консултант по педиатрия и проф. Владимир Пилософ – председател на Българската педиатрична асоциация.

Ето и програмата на събитието:

І-во заседание
Модератори: Проф.Вл. Пилософ, Проф.П. Переновска,
Проф. Ив. Иванов, Проф. Ю.Л.Мизерницкий

Секция VARIA

15.20 ÷ 15.40 h  Основни проблеми в детското здравеопазване – изводи от XIV –ти Национален
конгрес по Педиатрия- Проф.Вл.Пилософ, Председател на Българска
Педиатрична Асоциация

15.40 ÷ 16.00 h  Первичная цилиарная дискинезия у детей – Алгоритм диагностики.
Проф. Ю.Л. Мизерницкий – Москва Русия

16.00 ÷ 16.20 h  Детската смъртност в България през 2015-2017 г.
Доц. Д. Калайков – МУ София

16.20 ÷ 16.35 h  Желязодефицитно състояние у деца – Доц. В.Калева, МУ Варна

16.35 ÷ 17.00 h  Кафе пауза
Секция VARIA

17.00 ÷ 17.15 h  Чужди тела в дихателните пътища при децата
Проф.П.Переновска – Национален консултант по педиатрия.

17.15 ÷ 17.30 h  Със загриженост към децата–
Проф. В.Недкова -Началник Детска клиника МУ-Плевен

17.30 ÷ 18.30 h  Болка и температура в детска възраст – Проф. Ив. Иванов- МУ Пловдив
Алергичен ринит – д-р Ел. Петкова – Симпозиум фирма BERLIN CHEMIE

18.30 ÷ 18.45 h  Принципи на инхалаторната терапия- Д-р М. Гълъбова– МУ Варна

18.45 ÷ 19.00 h  Нарушения на кардио-респираторната адаптация у доносени новородени деца –
Доц. В. Атанасова- МУ Плевен

19.00 ÷ 19.30 h  Съвременните антихистамини при алергичен ринит и уртикария при децата-
Проф.П. Переновска – Национален консултант по педиатрия.
Симпозиум на фирма PHARMA TRADE BG

19.30 ÷ 19.45 h  Пролонгирана неонатална жълтеница.
Д-р Т. Итова, УМБАЛ Медика Русе, Отделение Неонаталагия

19.45 ÷ 20.00 h  Дискусия

20.00 ÷ 21.00 h  Коктейл „Добре дошли“в лоби бара на хотел Рига

10.11.2018 СЪБОТА

ІI-ро заседание
Модератори: Доц. М. Гайдарова, Доц. Р.Георгиева
Доц. А.Дашева-Димитрова, Доц.Б. Върбанова

Секция VARIA

09.00 ÷ 09.15 h  Маските в Нефрологията–
Доц. М. Гайдарова – Началник клиника по Нефрология и хемодиализа
към Университетска СБАЛДБ-София

09.15 ÷ 09.30 h  Синдром на внезапна смърт на кърмачето – съвременни постановки и
превенция. – Доц.Р.Георгиева -МУ София

09.30 ÷ 09.45 h  Инхалаторни кортикостероиди в лечение на бронхиална астма и псевдокруп
в детска възраст – Д-р Кр. Жечева, педиатър-алерголог, МБАЛ Търговище

09.45 ÷ 10.00 h  Кафе пауза

10.00 ÷ 11.15 h  Сателитен симпозиум – Платинен спонсор на XIV –та Научно-практична
педиатрична конференция гр. Русе-SHIRE -Модератор Доц. В. Калева„

Синдром на Хънтър – ранни диагностични белези и симптоми“,
Доц. Н. Сапунджиев, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

„Болест на Фабри – клиничен случай 1“, Д-р П. Златанова, МБАЛ „Карнобат“
„Болест на Фабри – клиничен случай 2“, Д-р А. Ангелова, МБАЛ „Света Анна – Варна

„Хемофилия – най-честата наследствена коагулопатия – възможности и
предизвикателства“, Доц. В. Калева, УМБАЛ „Света Марина“

Секция Ревмокардиология

11.15 ÷ 11.30 h  Синдром на Барт и некомпактирана лява камера– Доц. А.Дашева-Димитрова –
Университетска СБАЛДБ –София

11.30 ÷ 11.45 h  T-SPOT®. TB тестът – надежден помощник в скрининга на туберкулозата –
Адрияна Кръстева, Продуктов мениджър, ТП Евофарма

11.45 ÷ 12.00 h  Синдром на макрофагиална активация – Д-р К. Лисички –
Началник Детско отделение към болница Токуда София

12.00 ÷ 12.15 h  Моногенни ревматологични заболявания –
Доц.Боряна Върбанова, МУ Варна

12.15 ÷ 12.30 h  Дисекация на аортата в детска възраст (клиничен случай) –
Доц.П. Шивачев МУ Варна

12.30 ÷ 12.45 h  Fluditec – физиологичният мукорегулатор – Доц. Св. Досев
Презентация на фирма INNOTECH

12.45 ÷ 13.30 h  Обяд в ресторант Рига

ІІI–то заседание

Модератори: Prof. Szőnyi László , Доц. М.Георгиева
Доц. Й. Узунова, Доц. Д. Калайков

Секция Гастроенетрология и Varia

13.30 ÷ 13.45 h  Hot points in Pediatric Liver Transplantation“
Prof. Szőnyi László Budapest Hungary

13.45 ÷ 14.00 h  Хепатоспленомегалия при гастроинтестинални заболявания у деца –
Доц.М. Георгиева, МУ Варна

14.00 ÷ 14.15 h  Медико-социална адаптация на децата с трансплантиран черен дроб-
Доц. Й. Узунова – МУ София

14.15 ÷ 14.30 h  Хронични диарии – Д-р Кр. Колева-МУ Варна

14.30 ÷ 14.45 h  Ентерално и паренетерално хранене при деца с хипотрофия –
Д-р Е. Желева,дм- МУ Варна.

14.45 ÷ 15.00 h  Диетични мерки при регургитации и рефлукс в кърмаческа възраст.
Aptamil – ефективно средство . Д-р Св. Тусчиева

15.00 ÷ 15.15 h  Презентация на фирма Аванс Трейд – Натурална козметична линия
за деца- „Bebо“

15.15 ÷ 15.30 h  Синупрет® Сироп – лекарство на избор за лечение на инфекции на горни
дихателни пътища- Е. Маринова,Мениджър маркетинг и продажби в
страната, „Бионорика България“ЕООД

15.30 ÷ 15.45 h  Кафе пауза спонсорирана от

15.45 ÷ 16.00 h  По-особено протичане на целиакията в детска възраст –
Д-р Й. Дянкова -МУ Варна

16.00 ÷ 16.15 h  Щадяща терапия при дефицит на вниманието и хиперактивност –
Д-р Р. Делиганева – болница „Здравето“ – Презентация фирма VEDRA

16.15 ÷ 16.30 h  Презентация на фирма Цептер

16.30 ÷ 16.45 h  Хирургични усложнения на възпалителните заболявания на червата –
Д-р Г. Иванов,дм– МУ Варна

16.45 ÷ 17.00 h  Жлъчнокаменна болест в детска възраст – диагностичен и терапевтичен
подход. Д-р Янков, д.м – МУ Пловдив

17.00 ÷ 17.15 h  Мекелов дивертикул при деца – диагностични проблеми
Д-р Рашева и колектив – МУ Варна

17.15 ÷ 17.30 h  Реалната педиатрична фармация- маг.фарм. А. Вълев,
педиатрична аптека „Ерудита”

17.30 ÷ 17.45 h  Значение на татуировките в диагностиката на психичните и поведенчески
разстройства. Доц. Н.Ангелова – Барболова, Д-р Т. Матева, РУ, ЦПЗ – Русе

17.45 ÷ 18.00 h  Дискусия

17.30 ÷ 17.40 h  Закриване

Сподели: