библиотека любен каравелов русе четене книги

XVІ Международен конкурс за екслибрис „EX LIBRIS – EX INVENTIONS“

Време за прочитане: 3 мин.

30 септември 2019 г. — 30 април 2020 г.

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.


Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови ограничения.

Участниците са разделени в две възрастови категории:

– творци до 18 години;

– творци над 18-годишна възраст.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС Авторите могат да участват с максимум 3 (три) графики, по 4 (четири) копия от всяка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Попълнен и подписан Апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg.

На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр.

Името на автора и на творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX INVENTIONS“. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора.

Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Графиките се изпращат по пощата до 30.04.2020 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес за получаване:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1

Русе, 7000

България

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеж дане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр авторът удостоверява приемането на Регламента на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в постоянна експозиция „Графичен кабинет“.

НАГРАДИ:

Голяма награда на стойност 500 ЕВРО

Награда за участници до 18 г.

Спонсорски награди

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени с по една своя творба в каталог. Издава се печатен каталог, който всеки участник има право да получи срещу заплащане на пощенските разходи. Всеки творец, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат за участие. Получените екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и се показват в представителна изложба, организирана в периода септември – октомври 2020 г.

Селекцията и Наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури.

Сподели:

Още новини от деня