вахау долина на река дунав

Дунавска мрежа за Европа (DANET) представя в Русе работата си по два проекта

Неправителствената международна асоциация Дунавска мрежа за Европа (DANET) ще представи в Русе хода на дейностите по два проекта – Отворени врати за всички от Дунавските страни (Open Doors for Danube Countries for All – ODDA) и Хлябът ни свързва – Дай знак за приятелство по река Дунав! (Bread Connects – Give a Sign of Friendship Along the Danube!).

Русенският университет е съучредител на международната асоциация DANET и ще бъде домакин на събитията.

Среща на партньорите по проекта ODDA ще се състои от 11 до 14 октомври, като на нея ще бъдат представени постигнатите до сега резултати, ще бъдат проведени три семинара, а участниците ще приложат знанията и уменията си в реални условия. Целта на този проект е разработването на обучителни материали, развиване на комуникативни умения и изучаване на историята, културата и традициите на Дунавските държави на 6 езика – български, хърватски, английски, немски, румънски и сръбски. Участници в срещата в Русе ще бъдат членове на DANET от Германия, Румъния, Хърватия, Сърбия, ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“, студенти от Факултет Природни науки и образование, преподаватели от Русенския университет, Асоциация „Елиас Канети“ и др.
На 12 октомври, четвъртък, от 14.00 часа в зала 2.101 (Корпус 2) ще се състои среща по втория проект „Хлябът ни свързва – Дай знак за приятелство по река Дунав!“. След официалното откриване на събитието ще бъде представена изложба на празнични хлябове и техните рецепти, разработени от учениците на Професионалната гимназия по туризъм. Възпитаници на Средното училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, Съюзът на пенсионерите‘2004 и др. организации ще поднесат хлябове като знак за приятелство с хората по река Дунав.

По време на събитията в Русе ще бъде председателят на DANET Кармен Щаделхофер – известен активист в европейските и световните структури за управление на образованието, междукултурното образование, Дунавската стратегия, експерт по решаване проблеми на Европейския съюз с участието на гражданското общество, учене през целия живот, учене през третата възраст, социалното включване, културен обмен между страните, солидарност между поколенията, национална и европейска идентичност, новата медия в социалния живот и др. Тя е учредител на две структури към Университета в гр. Улм, Германия: Център за продължаващо образование (ZAWIW) и Институт за виртуално и аудиторно образование на възрастни (ILEU).

Г-жа Щаделхофер е координатор на много международни проекти и конференции, в които от 2010 г. активно участва Русенският университет като координатор за България чрез Факултет Природни науки и образование и Центъра за обучение на хора от третата възраст. Най-големите проекти, ръководени от Русенския университет, координирани от г-жа Кармен Щаделхофер и включващи русенско участие са:

1. Дунавска работна мрежа, програма Европа за гражданите, с над 500 участници от 6 държави;
2. Дунавски университети за възрастни (Концепция за непрекъснато обучение на възрастни хора като мост между науката и гражданското общество), програма на Баден-Вюртенберг, над 250 участници;
3. Дунавски разкази, над 500 участници, награден с Европейска звезда за постигнати качествени резултати;
4. Желаният Дунав, в който се участваха над 7000 души от 11 европейски държави. Повече от 500 участници представиха Русенска област, като само от Община Сливо поле в дейностите се включиха 180 местни жители. Този проект получи две международни награди:
• „European Citizen’s Prize 2015” на Европейския парламент
• „Europa-Lilie (Lily of Europe) 2015”, категория “Best Citizen’s Commitment” на Европейската федерация на Германия.

Сподели:

Още новини от деня