Лятна школа по антропология се провежда от днес в РИМ – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

От днес в Русе стартира поредното издание на Лятна школа по антропология на Нов български университет, с домакин – Регионален исторически музей – Русе. Лектори ще бъдат доц. д-р Ирена Бокова, проф. Николай Ненов и проф. Людмил Христов, в теренните наблюдения на различни местообитания ще се включи и естествоизпитателят Венцеслав Петков.

В продължение на седмица студенти от специалностите „Антропология“, „Кино и телевизия“ ще изучават културното наследство на Русе, Тутракан и региона – ще се запознаят с експозициите на русенския музей, ще посетят емблематични за града сгради и храмове на различните религиозни общности, ще извършат теренни проучвания, свързани с изучаване живота на местните общности. Проф. д-р Николай Ненов ще представи концепцията за предметно ориентираната музеология, разгърната посредством изданието „100 артефакта от героичното време“. Темата ще намери своето естествено продължение и през следващите дни чрез изложбата „Предметите говорят“, в която централно място се отрежда на експонатите и техните истории, както и на възможността за съучастие на публиките в изграждането на музейно съдържание. Програмата на Лятната школа включва още изследване на местните културни пейзажи и изучаване на рибарските общности чрез посещения на с. Ряхово, град Тутракан и Етнографския музей – Дунавски риболов и лодкостроене. Темата ще бъде продължена с прожекция на серия от филми за нематериалното наследство на рибарите от двете страни на Дунав, заснети от Арена Медиа по проект „Мемофиш – памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ на Българо-румънска търговско-промишлена палата, по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Предвидени са също теренни проучвания при Антимовското ханче край Тутракан и  посещение на Софта баба теке. Студентите от Нов Български университет ще се запознаят и със средновековното наследство на русенския регион, чрез посещение на археологическия резерват „Средновековен град Червен“.

Сподели:

Още новини от деня