Подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по Дунав с русенско участие

Подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по Дунав с русенско участие

Представители на 7 държави, сред които и Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, обединяват усилията си за изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност.
Повече от 50 представители на България, Румъния, Хърватия, Словакия, Унгария и Австрия събра през м. октомври живописното сръбско градче Голубац. Целта на събитието, проведено в рамките на проекта “DANUrB” – DANube Urban Brand (Дунавски градски бранд), бе обсъждане на нови идеи за културния и туристически облик на Дунавския регион. В рамките на тридневното събитие, организирано от Белградския университет в тясно сътрудничество с Община Голубац и с Туристическата организация на града, се проведоха серия от уъркшопи между проектните партньори, работни семинари със студентски презентации и посещения на културно-исторически и природни забележителности, разположени по поречието на р. Дунав в Сърбия.
По международния проект „DANUrB“, реализиран с подкрепата на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г, работят партньори от седем дунавски държави, сред които и България. Проектът, съфинансиран от Европейския съюз, продължава работата по създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и нови възможности за развитие на туризма и регионите. Проектът предвижда още разработване на иновативни и устойчиви стратегии в областта на културата и туризма, които да разкрият неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в селищата по Дунав и да катализират позитивните икономически и социални процеси в региона.
В рамките на уъркшопа по проекта, проведен в Голубац, бяха организирани следните инициативи:
– Презентации и дискусии за потенциала на местното културно наследство и възможностите за повишаване на неговата стойност. Проектните партньори и гости-лектори обсъдиха теми, свързани със стратегиите в областта на туризма на Сърбия, пространствената логика на културната мрежа DANUrB и ГИС платформата за описание на пространствената система на Дунавската културна променада.
– Работни семинари със студенти от Белградския университет, Университета на Нови Сад и Будапещенския университет по технологии и икономика по въпроси, свързани с проектирането и оценката на мрежа от открити публични пространства, които да се превърнат в привлекателно място за пешеходен туризъм и отдих на местното население.
– Серия от посещения на местни забележителности, сред които Средновековната крепост Голубац, Национален парк Джердап (Железни врати) и с. Текия на р. Дунав. По време на организираните екскурзии с автобус и корабче участниците имаха възможността да се насладят на живописни природни гледки и да се потопят в атмосферата на Средновековната цивилизация и култура.
Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics – BME) и по него работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави В проекта България е представена от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ – София и Център за интерпретиране на наследството – София. Асоциирани партньори по проекта са Областна администрация – Русе, Областна администрация – Видин и Община Силистра.

Сподели: