Постери показват 33 реализирани проекта в Русенския университет по Фонд „Научни изследвания“

На 26.02.2019 г. (вторник), от 11,30 ч.  във фоайето на Ректората на Русенския университет ще бъде открита постерна изложба. Тя отразява резултатите от работата  по проектите, финансирани от държавния бюджет през 2018 година.

Постерите ще представят реализираните дейности по 33 проекта на колективи от университета в общо 27 научни направления.  Девет от проектите са интердисциплинарни.

Комисия ще определи най-информативните и атрактивни постери. Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев ще награди ръководителите на отличените в конкурса проекти, a oцененият с най-висок бал проект ще получи „Специалната награда на Ректора“.

Сподели: